Cestovní pojištění

 

 

Cestovní pojištění Allianz

<< Zpět

 


Při uzavření cestovního pojištění, dochází ke zpracování osobních údajů. Definici zpracování naleznete zde.

 

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ:  47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou k nalezení na stránkách www.allianz.cz/ochrana-udaju.

 

 

Léčebné výlohy v zahraničí limity pojistného plnění
ambulantní lékařské ošetření bez omezení
léky a další zdravotnický materiál bez omezení
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení
léčba, diagnostika a operace bez omezení
činnost záchranných sborů a horské služby bez omezení
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez omezení
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2 000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahranicí) 1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč


 

Úrazové pojištění limity pojistného plnění
smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
za dobu nezbytného léčení 100 Kč na den


 

Pojištění zavazadel limity pojistného plnění
všechny škody na zavazadle pojištěného 20 000 Kč
škoda na jedné věci 10 000 Kč
všechny věci na cennostech 10 000 Kč
na jednu cennost 5 000 Kč
všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hod, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadla od 7. hodiny 200 Kč/hod, max. 5 000 Kč
pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč


 

Připojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu limity pojistného plnění limit na všechny pojistné události
na zdraví nebo usmrcení 2 000 000 Kč 10 000 000 Kč
na jiné věci 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
následné škody 100 000 Kč 500 000 Kč
způsobenou psam nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč 100 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč / PU 5 000 Kč / PU

 

Doplňkové asistenční služby limity pojistného plnění
všechny škody či jiné újmy z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
náhradní pracovník 35 000 Kč
opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč

 

Pojištění stornovacích poplatků  
spoluúčast 20% 

 

 

 

Popis základních sazeb Dospělí Dítě do
15 let
Osoby nad
70 let
Zóna 6 – Evropa kromě ČR (max. 4 dny)
Léčebné výlohy v zahraničí
Úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asiat. služby + připojištění rizikových sportů
Stornovací poplatky (max. 20.000 Kč na osobu)
182 Kč 91 Kč 364 Kč
Zóna 6 – Evropa kromě ČR (max. 8 dní)
Léčebné výlohy v zahraničí
Úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asiat. služby + připojištění rizikových sportů
Stornovací poplatky (max. 20.000 Kč na osobu)
290 Kč 145 Kč 580 
Zóna 6 – Evropa kromě ČR (max. 10 dní)
Léčebné výlohy v zahraničí
Úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asiat. služby + připojištění rizikových sportů
Stornovací poplatky (max. 20.000 Kč na osobu)
360 Kč 180 Kč 720 Kč
Stornovací poplatky (max. 40.000 Kč na osobu) 470 Kč 235 Kč 940 Kč
Zóna 6 – Evropa kromě ČR (max. 12 dní)
Léčebné výlohy v zahraničí
Úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asiat. služby + připojištění rizikových sportů
Stornovací poplatky (max. 20.000 Kč na osobu)
434 Kč 217 Kč 868 Kč
Stornovací poplatky (max. 40.000 Kč na osobu) 566 Kč 283 Kč 1 132 Kč
Zóna 6 – Evropa kromě ČR (max. 15 dní)
Léčebné výlohy v zahraničí
Úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asiat. služby + připojištění rizikových sportů
Stornovací poplatky (max. 20.000 Kč na osobu)
542 Kč 271 Kč 1 084 Kč
Stornovací poplatky (max. 40.000 Kč na osobu) 706 Kč 353 Kč 1 412 Kč
Zóna 6 – Evropa kromě ČR (max. 22 dní)
Léčebné výlohy v zahraničí
Úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asiat. služby + připojištění rizikových sportů
Stornovací poplatky (max. 20.000 Kč na osobu)
722 Kč 361 Kč 1 444 Kč
Stornovací poplatky (max. 40.000 Kč na osobu) 928 Kč 464 Kč 1 856 Kč
 
K vybraným zájezdům nabízíme pojištění zdarma (v ceně zájezdu).
V případě dotazů, či žádosti o výpočet pojistného nás neváhejte kontaktovat.

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...